Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Dodanie roztokov


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:30/2013 (Stránky UVO)
ID:100030
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Medpharmacentrum s.r.o., IČO: 30290106
Teslova 33, 821 02  Bratislava, SR
Zmluvy
Zverejnené: 16.05.2013
Veľkost: 279.31 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Medpharmacentrum s.r.o., IČO: 30290106
Teslova 33, 821 02  Bratislava, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 16.05.2013