Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:61912/2013 (eVestnik)
ID:104164
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 12.06.2013
Veľkost: 173.34 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

Vidra a spol. s r.o., IČO: 31589561
Štrková 8, 011 96  Žilina, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.06.2013
Veľkost: 622.19 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
TT Pharma s.r.o., IČO: 44078145
J. Bottu 2, 917 01  Trnava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.06.2013
Veľkost: 1.2 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 11.06.2013
Veľkost: 215.26 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 12.06.2013
Veľkost: 173.34 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 12.06.2013
Veľkost: 184.86 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 11.06.2013
Veľkost: 103.15 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

TT Pharma s.r.o., IČO: 44078145
J. Bottu 2, 917 01  Trnava, SR
Zmluvy
Zverejnené: 11.06.2013
Veľkost: 283.63 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

TT Pharma s.r.o., IČO: 44078145
J. Bottu 2, 917 01  Trnava, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 11.06.2013