Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zabezpečenie služieb – pranie bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier Národnej transfúznej služby SR


Obstarávateľ:Národná transfúzna služba SR
Limbová 3
83314 Bratislava-Nové Mesto
IČO:30853915
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:28/2013 (eVestnik)
ID:107694
Poznámka:1938 - MSS

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 19.08.2013
Veľkost: 150.81 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, IČO: 31438890
Priemyselná 9, 949 01  Nitra, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.08.2013
Veľkost: 225.17 kB
Citonova, spol. s r.o., IČO: 36638064
Nám. L. Svobodu 1, 974 09  Banská Bystrica, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.08.2013
Veľkost: 230.37 kB
Tomáš Veróny OaS, IČO: 41781082
Ivana Krasku 8, 963 01  Krupina, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.08.2013
Veľkost: 114.22 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 19.08.2013
Veľkost: 201.4 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 19.08.2013
Veľkost: 213.87 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 19.08.2013
Veľkost: 199.6 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, IČO: 34438890
Priemyselná 9, 949 01  Nitra, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 965413
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.07.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.07.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.07.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.07.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.07.2013
Citonova, spol. s r.o., IČO: 36638064
Nám. L. Svobody 1, 974 09  Banská Bystrica, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 965610
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.07.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.07.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.07.2013