Zoznam použitých skratiek:
Domov

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter


Obstarávateľ:Mesto Trnava
Trhová 3
91771 Trnava
IČO:00313114
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:67/2013 (eVestnik)
ID:109342
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 573.73 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Juraj Krištofík - JUPET, IČO: 17608473
Coburgova 84, 917 02  Trnava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 1.95 MB
STAVIS comp, s.r.o., IČO: 35812354
Prokopova 42, 851 01  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 3.5 MB
ViOn, a.s., IČO: 36526185
Továrenská 64, 953 01  Zlaté Moravce, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 2 MB
M-Silnice, s.r.o., IČO: 42196868
Husova 1697, 530 03  Pardubice, Česká republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 1.67 MB
CS, s.r.o. , IČO: 44101937
Coburgova 84, 917 02  Trnava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 2.12 MB
EuroBrik, s.r.o., IČO: 44765843
Gen. viesta 1670/34, 911 01  Trenčín, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 1.4 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 125.81 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 194.46 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 16.07.2013
Veľkost: 234.86 kB