Zoznam použitých skratiek:
Domov

Technická realizácia núteného odťahu


Obstarávateľ:Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
81452 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00492736
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:200/2013 (eVestnik)
ID:110180
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 03.04.2014
Veľkost: 277.82 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Car Towing a. s., IČO: 44 655 606
Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 03.04.2014
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 45 414 408
Budatínska 43, 851 06  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 03.04.2014
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 03.04.2014
Veľkost: 130.52 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 03.04.2014
Veľkost: 198.81 kB
 
2, Zmluvy

Car Towing a. s., IČO: 44 655 606
Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 03.04.2014
Veľkost: 1.07 MB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Zrušené dokumenty


dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zrušené: 03.04.2014
Veľkost: 276.77 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zrušené: 03.04.2014
Veľkost: 0 B