Zoznam použitých skratiek:
Domov

Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení pre Ministerstvo zdravotníctva SR


Obstarávateľ:Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
83752 Bratislava-Nové Mesto
IČO:00165565
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:229/2012 (eVestnik)
ID:110411
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 01.03.2014
Veľkost: 294.96 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 01.03.2014
Veľkost: 100.26 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 01.03.2014
Veľkost: 183.76 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 01.03.2014
Veľkost: 113.72 kB