Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Nákup jednosmerných električiek pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť


Obstarávateľ:Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
81452 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00492736
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:357813/2012 (eVestnik)
ID:111482
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 31.07.2013
Veľkost: 519.54 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 31.07.2013
Veľkost: 277.55 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 31.07.2013
Veľkost: 519.54 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 31.07.2013
Veľkost: 152.49 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 31.07.2013
Veľkost: 767.67 kB
 
2, Zmluvy

ŠKODA TRANSPORTATION a.s., IČO: 62 623 753
Borská 2922/32, 301 00  Plzeň, Česká republika
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 31.07.2013
Veľkost: 548.72 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.