Zoznam použitých skratiek:
Domov

Osobné motorové vozidlo


Obstarávateľ:Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Pražská 29
81263 Bratislava-Staré Mesto
IČO:30844363
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:105/2013 (eVestnik)
ID:113883
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.08.2013
Veľkost: 129.99 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., IČO: 35828161
Tuhovská 5, 831 07  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.08.2013
Veľkost: 75.55 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.08.2013
Veľkost: 144.38 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.08.2013
Veľkost: 144.38 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., IČO: 35828161
Tuhovská 5, 831 07  Bratislava, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1008516
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 15.08.2013