Zoznam použitých skratiek:
Domov

Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi


Obstarávateľ:Národná transfúzna služba SR
Limbová 3
83314 Bratislava-Nové Mesto
IČO:30853915
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:93/2013 (eVestnik)
ID:118712
Poznámka:zn. 7413 - MST

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 16.09.2013
Veľkost: 174.76 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

BIOHEM spol. s r.o., IČO: 314 42 617
Zlatovská 2211, 911 01  Trenčín, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.09.2013
Veľkost: 65.55 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 16.09.2013
Veľkost: 167.25 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 16.09.2013
Veľkost: 250.1 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 16.09.2013
Veľkost: 178.06 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 16.09.2013
Veľkost: 257.72 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 16.09.2013
Veľkost: 252.1 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 16.09.2013
Veľkost: 242.69 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

BIOHEM spol. s r.o., IČO: 314 42 617
Zlatovská 2211, 911 01  Trenčín, Slovensko
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1051744
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 16.09.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 16.09.2013