Zoznam použitých skratiek:
Domov

Špeciálny zdravotnícky materiál spotrebný pre Národnú transfúznu službu SR.


Obstarávateľ:Národná transfúzna služba SR
Limbová 3
83314 Bratislava-Nové Mesto
IČO:30853915
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:36/2013 (eVestnik)
ID:120181
Poznámka:2697 - MST

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.09.2013
Veľkost: 178.63 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

TIMED, s.r.o., IČO: 00602175
Trnavská cesta 112, 821 01  Bratislava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.09.2013
Veľkost: 208.23 kB
VIDRA a spol. s.r.o., IČO: 31589561
Štrková 8, 011 96  Žilina, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.09.2013
Veľkost: 60.96 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.09.2013
Veľkost: 176.08 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.09.2013
Veľkost: 211.8 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.09.2013
Veľkost: 222.23 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

VIDRA a spol. s.r.o., IČO: 31589561
Štrková 8, 011 96  Žilina, Slovensko
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1059234
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 20.09.2013