Zoznam použitých skratiek:
Domov

Ochranné odevy


Obstarávateľ:Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice-Staré Mesto
IČO:35555777
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:7009/2013 (eVestnik)
ID:121747
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 01.10.2013
Veľkost: 134.15 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

DeLUX-SM s.r.o., IČO: 31427855
1. mája 939, 95201  Vráble, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 01.10.2013
Veľkost: 4.2 MB
Wintex s.r.o., IČO: 31700438
Budovateľská 1290, 09301  Vranov nad Topľou, sk
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 01.10.2013
JANOLI s.r.o., IČO: 36515507
Uzovce 26, 08266  Uzovce, Sk
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 01.10.2013
Veľkost: 2.07 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 01.10.2013
Veľkost: 57.23 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 01.10.2013
Veľkost: 49.95 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 01.10.2013
Veľkost: 87.67 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Wintex s.r.o., IČO: 31700438
Budovateľská 1290, 09301  Vranov nad Topľou, Sk
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 01.10.2013
Veľkost: 483.09 kB
Zmluvy
Zverejnené: 16.10.2017
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Wintex s.r.o., IČO: 31700438
Budovateľská 1290, 09301  Vranov nad Topľou, SK
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 01.10.2013