Zoznam použitých skratiek:
Domov

Záchytné bezpečnostné zariadenia - oceľové zvodidlá


Obstarávateľ:Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice-Staré Mesto
IČO:35555777
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:6084/2013 (eVestnik)
ID:122873
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 127.96 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 25.02 MB
 
b, Ponuky uchádzačov

A.R.C. spol. s r.o, IČO: 31636837
Radoľa č.124, 02336  Radoľa, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 17.78 MB
Tradetech spol. s r.o., IČO: 36179418
Stará prešovská 10, 040 01  Košice, Sk
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 3.61 MB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 10.10.2013
Veľkost: 3.87 MB
TRIS spol. s r.o., IČO: 36202771
Opatovská cesta 4, 040 01  Košice, Sk
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 25.02 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 58.95 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 46.56 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 88.48 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

TRIS spol. s r.o., IČO: 36202771
Opatovská cesta 4, 040 01  Košice, SK
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 04.10.2013
Veľkost: 301.6 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 29.05.2014
Veľkost: 150.01 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 17.09.2015
Veľkost: 142.04 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 03.05.2016
Veľkost: 146.35 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

TRIS spol. s r.o., IČO: 36202771
Opatovská cesta 4, 040 01  Košice, SK
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 04.10.2013