Zoznam použitých skratiek:
Domov

Multifunkčný športový areál obce Zohor


Obstarávateľ:Obec Zohor
Nám. 1. mája 1
90051 Zohor
IČO:00305235
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:6420/2013 (eVestnik)
ID:124388
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 15.10.2013
Veľkost: 552.82 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 15.10.2013
Veľkost: 256.54 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o., IČO: 00896225
Mokráň záhon 4, 82104  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 29.10.2013
Veľkost: 26.22 MB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 29.10.2013
Veľkost: 15.24 MB
EUROVIA SK, a.s., IČO: 31651518
Osloboditeľov 66, 04017  Košice, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 29.10.2013
Veľkost: 24.02 MB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 29.10.2013
Veľkost: 5.97 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 30.10.2013
Veľkost: 2.21 MB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 15.10.2013
Veľkost: 330.37 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 18.02.2014
Veľkost: 143.13 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o., IČO: 00896225
Mokráň záhon 4, 82104  Bratislava, Slovenská republika
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 02.06.2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 02.06.2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 02.06.2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 02.06.2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 02.06.2016
 

Zrušené dokumenty


dokument vo formáte PDF
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zrušené: 02.06.2016
Veľkost: 0 B
dokument vo formáte PDF
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zrušené: 02.06.2016
Veľkost: 0 B