Zoznam použitých skratiek:
Domov

Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie_2013


Obstarávateľ:Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8
04011 Košice
IČO:36601284
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:6881/2013 (eVestnik)
ID:126878
Poznámka:Zaslanie dokladov po podpise zmluvy

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 549.61 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 481.02 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Timed, s.r.o., IČO: 00602175
Trnavská cesta 112, 821 01  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 5.04 MB
Unomed, s.r.o., IČO: 00612791
Zlatovská 2211, 911 01  Trenčín, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 4.49 MB
B. Braun Medical s.r.o., IČO: 31350780
Handlovská 19, 851 01  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 11.15 MB
Slovakia Medical, s.r.o., IČO: 31385265
L. Dérera 3, 831 01  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 5.93 MB
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., IČO: 35757329
Donská 61, 841 06  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 6.18 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 462.18 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 328.77 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 28.10.2013
Veľkost: 480.66 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Unomed s.r.o., IČO: 00 612 791
Zlatovská 2211, 911 01  Trenčín, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 2100011
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.10.2015
Timed, s.r.o., IČO: 00602175
Trnavská cesta 112, 821 01  Bratislava , Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1109765
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Unomed s.r.o., IČO: 00612791
Zlatovská 2211, 9911 0  Trenčín, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1109711
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 14.08.2014
B. Braun Medical s.r.o. , IČO: 31 350 780
Hlučínska 3, 831 03  Bratislava, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 2111952
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.10.2015
Slovakia Medical, s.r.o., IČO: 31 385 265
L. Dérera 3, 831 01  Bratislava, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 2106191
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.10.2015
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 29.10.2015
B. Braun Medical s.r.o., IČO: 31350780
Handlovská 19, 851 01  Bratislava, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1109784
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Slovakia Medical, s.r.o., IČO: 31385265
L. Dérera 3, 831 01  Bratislava, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1109743
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.09.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.09.2014
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 03.06.2015
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., IČO: 35757329
Donská 61, 841 06  Bratislava, Slovenská republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1109660
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.10.2013