Zoznam použitých skratiek:
Domov

Užívateľská zóna

Užívateľská zóna slúži pre vstup do systému pre registrovaných verejných obstarávateľov / obstarávateľov.
Prístupové meno a heslo je zhodné s autentifikačnými údajmi platnými pre systém ZOVO (zber oznámení vo verejnom obstarávaní). Pred prvým použítim systému použite prosím nástroj pre aktiváciu používateľského konta.

Pre prihlásenie do ostrého systému použite linku http://crdvo.uvo.gov.sk/sysadm/