Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Užívateľská zóna

Užívateľská zóna slúži pre vstup do systému pre registrovaných verejných obstarávateľov / obstarávateľov.
Prístupové meno a heslo je zhodné s autentifikačnými údajmi platnými pre systém ZOVO (zber oznámení vo verejnom obstarávaní). Pred prvým použítim systému použite prosím nástroj pre aktiváciu používateľského konta.

Pre prihlásenie do ostrého systému použite linku http://crdvo.uvo.gov.sk/sysadm/