Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zabezpečenie upratovacích služieb pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR


Obstarávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2
82012 Bratislava-Ružinov
IČO:00166260
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:129/2013 (eVestnik)
ID:127837
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 618.76 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Munditia, spol. s r.o., IČO: 00 585 173
Čajakova 43 , 831 01  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 218.56 kB
Myval Slovakia, s.r.o., IČO: 31 367 844
Nové záhrady I 13/A, 821 05  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 272.87 kB
P. Dussmann, s.r.o., IČO: 31 368 000
Plynárenská 1 BBC 1 Plus, 821 09  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 237.23 kB
Prima Invest, spol. s r.o., IČO: 31 644 791
Bakossova 60, 974 01  Banská Bystrica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 341.5 kB
Chemeko, s.r.o., IČO: 31 711 910
Štúrova 101 , 059 21  Svit, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 204.05 kB
Klinton, s.r.o., IČO: 35 836 644
Kutuzovova 3, 831 03  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 292.96 kB
Danube Facility Service, s.r.o., IČO: 35 953 705
River park, Dvoř. nábr. 10 , 811 02  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 274.01 kB
Slovclean, s.r.o., IČO: 35 956 526
Špitálska 27, 811 08  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 208.27 kB
Valin, s.r.o., IČO: 36 440 884
Pri celulózke 1376, 010 01  Žilina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 336.65 kB
Mapeka, s.r.o., IČO: 36 688 843
Pútnická 7583/82, 841 06  Bratislava , SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 256.81 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 528.3 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 465.68 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Mapeka, s.r.o., IČO: 36 688 843
Pútnická 7583/82, 841 06  Bratislava , SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 31.10.2013
Veľkost: 259.8 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Mapeka, s.r.o., IČO: 36 688 843
Pútnická 7583/82, 841 06  Bratislava , SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1119241
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 31.10.2013