Zoznam použitých skratiek:
Domov

I/61 Trenčín - most - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu


Obstarávateľ:Slovenská správa ciest
Miletičova 19
82619 Bratislava-Ružinov
IČO:00003328
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:247/2009 (eVestnik)
ID:128598
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO: 35 860 073
Somolického 1/B, 811 06  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 29.07.2015
Veľkost: 142.59 kB
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO: 35860073
Somolického 1/B, 811 06  Bratislava, SK
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 05.11.2013
Veľkost: 378.7 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 05.11.2013
Veľkost: 1.59 MB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 05.11.2013
Veľkost: 131.83 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO: 35 860 073
Somolického 1/B, 811 06  Bratislava, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1975531
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 29.07.2015
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., IČO: 35860073
Somolického 1/B, 811 06  Bratislava, SK
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1125976
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 05.11.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 05.11.2013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 05.11.2013