Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Chemický posypový materiál- KE


Obstarávateľ:Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice-Staré Mesto
IČO:35555777
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:13971/2013 (eVestnik)
ID:130943
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 19.11.2013
Veľkost: 225.7 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

N-POWER, s.r.o., IČO: 36057436
Pod vinicami 19, 81102  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.11.2013
Veľkost: 34.97 MB
EUROMAR spol. s r.o., IČO: 36216054
Zimná 57, 05201  Spišská Nová Ves, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 19.11.2013
Veľkost: 8.26 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 19.11.2013
Veľkost: 561.49 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 19.11.2013
Veľkost: 556.74 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o zasadnutí poroty
Zverejnené: 19.11.2013
Veľkost: 729.31 kB
 
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 19.11.2013
Veľkost: 562.2 kB
 
2, Zmluvy

EUROMAR spol. s r.o., IČO: 36216054
Zimná 57, 05201  Spišská Nová Ves, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 19.11.2013
Veľkost: 298.85 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 29.01.2015
Veľkost: 213.1 kB
Zmluvy
Zverejnené: 31.10.2017
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

EUROMAR spol. s r.o., IČO: 36216054
Zimná 57, 05201  Spišská Nová Ves, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 19.11.2013
 

Zrušené dokumenty


dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zrušené: 27.11.2013
Veľkost: 912.84 kB