Zoznam použitých skratiek:
Domov

Grafické a tlačiarenské služby pre potreby NTS SR.


Obstarávateľ:Národná transfúzna služba SR
Limbová 3
83314 Bratislava-Nové Mesto
IČO:30853915
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:128/2013 (eVestnik)
ID:136314
Poznámka:11211 - MSS

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 44.94 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 32.56 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., IČO: 00698407
Jozefa Hagaru 9, 831 51  Bratislava 34, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 206.74 kB
Róbert Jurových - NIKARA, IČO: 30450365
M. R. Štefánika 25, 963 01  Krupina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 28.65 kB
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO, IČO: 31291228
Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01  Prešov, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 92.91 kB
RECO, s.r.o., IČO: 34152059
Hurbanova 1379, 90501  Senica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 688.41 kB
DOLIS s.r.o., IČO: 35698586
Grosslingova 45, 811 09  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 77.93 kB
EIP Services, s.r.o., IČO: 36 718 114
Na Šefranici 1280/8, 01001  Žilina, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 81.88 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 28.85 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 31.64 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 33.91 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 35.24 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 50.93 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 13.12.2013
Veľkost: 32.71 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

EIP Services, s.r.o., IČO: 36 718 114
Na Šefranici 1280/8, 01001  Žilina, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1176242
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 13.12.2013
 

Zrušené dokumenty


dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zrušené: 13.12.2013
Veľkost: 670.02 kB