Zoznam použitých skratiek:
Domov

Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kød


Obstarávateľ:Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
81357 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00164691
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:229/2013 (eVestnik)
ID:143316
Poznámka:Všetky dokumenty spracované verejným obstarávateľom v originálnom vyhotovení obsahujú podpisy členov komisií a ponuky uchádzačov podpisy oprávnených osôb, pečiatky, doklady na splnenie podmienok účasti a údaje chránené všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 194.35 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 165.92 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Róbert Jurových Nikara, IČO: 30450365
M.R. Štefanika 858/25, 963 01  Krupina, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 474.72 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 598.2 kB
Dolis, s.r.o., IČO: 35698586
Groslingova 45, 811 09  Bratislava , Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 242.89 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 124.59 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 134.4 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 138.92 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 141 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 83.63 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 192.36 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 190.42 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 07.03.2014
Veľkost: 467.49 kB
 
2, Zmluvy

Dolis, s.r.o., IČO: 35698586
Grösslingova 45, 81109  Bratislava , Slovensko
Zmluvy
Zverejnené: 07.03.2014
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Dolis, s.r.o., IČO: 35698586
Grosslingova 45, 811 09  Bratislava , Slovensko
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 07.03.2014