Zoznam použitých skratiek:
Domov

Operatívny lízing


Obstarávateľ:Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO:36631124
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:164/2013 (eVestnik)
ID:145136
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 13.03.2014
Veľkost: 141.22 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35890487
Galvaniho 15/A, 82104  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 675.57 kB
LeasePlan Slovakia, s.r.o., IČO: 44558970
Ševčenkova 34, 85101  Bratislava, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 758.24 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 13.03.2014
Veľkost: 139.62 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 17.03.2014
Veľkost: 161.47 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 17.03.2014
Veľkost: 168.96 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 17.03.2014
Veľkost: 163.92 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 17.03.2014
Veľkost: 256.92 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35890487
Galvaniho 15/A, 82104  Bratislava, Slovenská republika
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 17.03.2014
LeasePlan Slovakia, s.r.o., IČO: 44558970
Ševčenkova 34, 85101  Bratislava, Slovenská republika
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 17.03.2014