Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov


Obstarávateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
81272 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00151866
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:133/2013 (eVestnik)
ID:145617
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 187.8 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

BANCHEM, s.r.o., IČO: 31258996
Rybný trh 332/9, 929 01  Dunajská Streda, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 125.41 kB
LEON global s.r.o., IČO: 32589645
Svätoplukova 15, 902 01  Pezinok, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 508.4 kB
DeLUX-SM, s.r.o., IČO: 32996332
1.mája 939 , 952 01  Vráble, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 6.95 MB
CORA GASTRO s.r.o. , IČO: 34895236
Traktorová 1, 058 01  Poprad, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 6.33 MB
A S C, spol. s r.o. , IČO: 35899635
Ľudovíta Stárka , 911 05  Trenčín , SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 3.43 MB
PRIMA INVEST, spol. s r.o. , IČO: 36258963
Bakossova 60, 974 01  Banská Bystrica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 170.41 kB
Trend Hygiena, s.r.o., IČO: 36698145
Višňová ulica 463/23, 930 12  Ohrady, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 324.57 kB
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o, IČO: 36985485
Obrancov mieru 453 , 059 34  Spišská Teplica, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 7.79 MB
FOREX s.r.o. , IČO: 37859225
Jirásková 12, 984 01  Lučenec, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 1.83 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 172.02 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 195.33 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 183.83 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 178.65 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 185.59 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 21.03.2014
Veľkost: 116.75 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Rámcová dohoda na dodávku hygienických a čistiacich potrieb , IČO: 31432981
Ľudovíta Stárka 18, 911 05  Trenčín, Slovenskaá republika
Identifikátor dokumentu v CRZ: 1302533
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 21.03.2014