Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty "Trnové" - Horná Súča


Obstarávateľ:Urbariát obce Horná Súča, pozemkové spoločenstvo

IČO:
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:246/2013 (eVestnik)
ID:145689
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 18.29 MB
 
b, Ponuky uchádzačov

STRABAG s. r. o. , IČO: 17317282
Mlynské Nivy 61/A, 82518  Bratislava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 2.05 MB
CESTY NITRA a. s., IČO: 34128344
Murgašova 6, 94978  Motra, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 3.21 MB
ZE-PRA, spol. s r. o. , IČO: 36736309
Ul. 1. mája 1/B, 953 01  Zlaté Moravce, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 2.96 MB
Via-kom s.r.o., IČO: 45472718
Lúčna 891/2, 96501  Žiar nad Hronom 5, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 2.72 MB
Lesné a vodné stavby s. r. o. , IČO: 46724486
Piaristická 1, 94901  Nitra, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 3.01 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 1.31 MB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 7.09 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 375.36 kB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.