Zoznam použitých skratiek:
Domov

Štúdia škôd spôsobených veľkými šelmami


Obstarávateľ:Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28 B
97401 Banská Bystrica
IČO:17058520
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:251/2013 (eVestnik)
ID:145922
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 08.07.2014
Veľkost: 83.86 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Spoločnosť pre karpatskú zver, IČO: 35998954
Tulská 2461/29, 960 01  Zvolen, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 08.07.2014
Veľkost: 4.5 MB
Národné lesnícke centrum, IČO: 42001315
T.G.Masaryka 22, 960 92  Zvolen, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 08.07.2014
Veľkost: 4.24 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 08.07.2014
Veľkost: 21.72 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 08.07.2014
Veľkost: 35.31 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 08.07.2014
Veľkost: 45.61 kB
 
2, Zmluvy

Národné lesnícke centrum, IČO: 42001315
T.G.Masaryka 22, 960 92  Zvolen, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 08.07.2014
Veľkost: 396.18 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Národné lesnícke centrum, IČO: 42001315
T.G.Masaryka 22, 960 92  Zvolen, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 114
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 08.07.2014