Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

IBV Panské Diely J. Bohunice - vrchná stavba, Jaslovské Bohunice - MK Vonkajší okruh 1.časť, 2.časť


Obstarávateľ:Obec Jaslovské Bohunice
Námestie sv. Michala 36/10A
91930 Jaslovské Bohunice
IČO:00312614
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:119/2013 (eVestnik)
ID:146187
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 614.48 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o., IČO: 00896225
Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 97.46 kB
Strabag, s.r.o., IČO: 17317282
Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 112.29 kB
Skanska SK, a.s., IČO: 31611788
Krajná 29, 821 04  Bratislava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 92.67 kB
Cesty Nitra, a.s., IČO: 34128344
Murgašova 6, 949 78  Nitra, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 86.46 kB
Zempres, s.r.o., IČO: 36218740
Orviská cesta 7471/15A, 921 01  Piešťany, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 101.24 kB
CS, s.r.o., IČO: 44101937
Coburgova 84, 917 02  Trnava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 94.34 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 300.88 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 313.87 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 604.69 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 190.43 kB
 
2, Zmluvy

Skanska SK, a.s., IČO: 31611788
Krajná 29, 821 04  Bratislava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 12.03.2014
Veľkost: 4.93 MB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Skanska SK, a.s., IČO: 31611788
Krajná 29, 821 04  Bratislava, Slovensko
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 12.03.2014