Zoznam použitých skratiek:
Domov

Ortopedický motorový systém


Obstarávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43
01207 Žilina
IČO:17335825
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:229/2013 (eVestnik)
ID:146659
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Johnson@Johnson, s.r.o., IČO: 31345182
Karadžičova 12, 82108  Bratislava, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 685.01 kB
B/Braun Medical, s.r.o., IČO: 31350780
Handlovská 19, 85101  Bratislava, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 187.62 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 17.03.2014
Veľkost: 115.49 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.