Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Osobné motorové vozidlo


Obstarávateľ:Krajský súd v Prešove
Hlavná 22
08001 Prešov
IČO:17068410
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:173/2013 (eVestnik)
ID:146693
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 51.79 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Todos Bratislava s.r.o., IČO: 31319823
M.Sch.Trnavského 14, 841 01  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 637.93 kB
AUTONOVA, s.r.o., IČO: 31649513
Priemyselný areál Východ 3406, 05801  Prešov, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 3.75 MB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 1.01 MB
PO CAR, s.r.o., IČO: 31693989
Petrovianska 1, 08001  Prešov, SR
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 356.05 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 1.21 MB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 186.23 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 189.04 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 614.67 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 171.59 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 872.39 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 170.53 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 412.67 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 976.42 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 976.42 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 131.27 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 147.97 kB
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 881.98 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 34.92 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 227.39 kB
 
2, Zmluvy

Todos Bratislava s.r.o., IČO: 31319823
M.Sch.Trnavského 14, 841 01  Bratislava, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 147.52 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Todos Bratislava s.r.o., IČO: 31319823
M.Sch.Trnavského 14, 841 01  Bratislava, SR
Identifikátor dokumentu v CRZ: 15362013
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 20.02.2014