Zoznam použitých skratiek:
Domov

Výmena okenných a dverných otvorov – ZŠ Bezručova


Obstarávateľ:Základná škola
Bezručova 66
91101 Trenčín
IČO:31870431
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:8/2014 (eVestnik)
ID:146702
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 12.06 MB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 19.43 MB
 
b, Ponuky uchádzačov

Miroslav Kijac, IČO: 11775394
Nám. sv. Anny 15, 911 01  Trenčín, Trenčín
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 973.92 kB
Window Holding, a.s., IČO: 28436024
Hlavní 456, 250 89  Lázně Toušeň , Česká republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.11 MB
INCON, s.r.o., IČO: 31415474
Priemyselná 6, 971 01  Prievidza , Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 959.36 kB
SESTAV, s.r.o., IČO: 33014559
J.L.Bellu 34/809, 019 01  Ilava, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 906.62 kB
Panorama Slovakia, s.r.o., IČO: 36045926
Kolonáda 4685, 984 01  Lučenec, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.04 MB
PLAST - MONT, s.r.o., IČO: 36056588
pekárenská 2, 984 01  Lučenec , Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.32 MB
OBLOK, s.r.o., IČO: 36213977
Starosaská 11, 052 01  Spišská Nová Ves, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1015.33 kB
STAVFIN, a.s., IČO: 36305979
Zlatovská 33, 911 01  Trenčín, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.18 MB
Herplast, s.r.o., IČO: 36732290
Oravská Polhora 746, 029 47  Oravská polhora, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.22 MB
SHS Building, s.r.o., IČO: 44405375
Detvianska 1B, 940 01  Nové Zámky, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.14 MB
HNATH, s.r.o., IČO: 44588810
Slovenská 1, 085 01  Bardejov, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.07 MB
I - NOVA NITRA, s.r.o., IČO: 46062246
Baničová 3, 948 12  Nitra, Slovensko
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.34 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 2.01 MB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 9.2 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 06.03.2014
Veľkost: 1.21 MB
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

STAVFIN, a.s., IČO: 36305979
Zlatovská 33, 911 00  Trenčín, Slovensko
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 06.03.2014