Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Zmena dokončenej stavby hospodárskej budovy na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie


Obstarávateľ:Andrej Pavlačka
Podhorská 13
91441 Nemšová
IČO:35182032
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:204/2013 (eVestnik)
ID:146763
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 277.76 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

M.P.V.S. ,s.r.o., , IČO: 36 293 229
Hlavná 1 , 911 05  Trenčín, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 5.94 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 175.1 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 171.29 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 178.75 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o zasadnutí poroty
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 348.08 kB
 
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

M.P.V.S. ,s.r.o., , IČO: 36 293 229
Hlavná 1 , 911 05  Trenčín, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 20.02.2014
Veľkost: 276.44 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.