Zoznam použitých skratiek:
Domov

Kancelárske potreby


Obstarávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43
01207 Žilina
IČO:17335825
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:229/2013 (eVestnik)
ID:146778
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 18.03.2014
Veľkost: 78.15 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

KRPA Slovakia spol.s.r.o., IČO: 30229138
Hrabové 299, 01401  Bytča, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 299.11 kB
TSV papier, Tibor Varga, IČO: 32627211
Adyho 14, 98401  Lučenec, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 189.91 kB
EIP Services, s.r.o., IČO: 36718114
Na Šefranici 1280/8, 01001  Žilina, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 21.02.2014
Veľkost: 1.66 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 18.03.2014
Veľkost: 78.22 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 18.03.2014
Veľkost: 78.23 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 18.03.2014
Veľkost: 78.22 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 18.03.2014
Veľkost: 78.22 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 18.03.2014
Veľkost: 78.2 kB
dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 18.03.2014
Veľkost: 78.2 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 18.03.2014
Veľkost: 97.12 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.