Zoznam použitých skratiek:
Domov

Čistiace prostriedky


Obstarávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43
01207 Žilina
IČO:17335825
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:229/2013 (eVestnik)
ID:146826
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Delux-SM, s.r.o., IČO: 31427855
1.mája 939, 95201  Vráble, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.03.2014
Veľkost: 126.57 kB
Leon global, s.r.o., , IČO: 36284238
Svätoplukova 15, 90201  Pezinok, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.03.2014
Veľkost: 398.51 kB
Valin, s.r.o., IČO: 36440884
Pri Celulózke 1376, 01001  Žilina, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 11.03.2014
Veľkost: 204.8 kB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.