Zoznam použitých skratiek:
Domov

Tepelná ochrana objektu ZŠ Pata


Obstarávateľ:Obec Pata
Hlohovecká 103/69
92553 Pata
IČO:00306126
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:184/2013 (eVestnik)
ID:147884
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 65.88 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 60.28 kB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 75.54 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 71.3 kB
 
2, Zmluvy

DARTON s.r.o., IČO: 44820551
Ul. Práce 4933, 945 01  Komárno, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 1.63 MB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.