Zoznam použitých skratiek:
Domov

REGIONÁLNE MÚZEUM DOBROVOĽNÝCH HASIČOV POŽITAVIE-ŠIROČINA


Obstarávateľ:Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina"
Malé Vozokany č.46
95182 Malé Vozokany
IČO:42119430
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:1/2014 (eVestnik)
ID:147893
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 5.15 MB
 
b, Ponuky uchádzačov

AGROSTAV - HSV s.r.o., IČO: 31435513
Tehelná 3, 953 01  Zlaté Moravce, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 3.46 MB
EUROTOP, s.r.o., IČO: 34130772
Na priehon 67, 949 01  Nitra, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 609.12 kB
DOREKO, s.r.o., IČO: 36006629
Komenského 34, 942 01  Šurany, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 572.69 kB
SOAR spol.s r.o., IČO: 36380041
Pri Rajčianke 49, 010 01  Žilina, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 7.28 MB
STEPOS spol. s r.o., IČO: 36382191
Pri Rajčianke 2897/37, 010 01  Žilina, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 7.83 MB
DHAP s.r.o., IČO: 36522015
Golianovo 461, 951 08  Golianovo, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 18.35 MB
ViOn a.s., IČO: 36526185
Továrenská 64, 953 01  Zlaté Moravce, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 648.84 kB
STAVBA A INŽINIERING spol. s.r.o., IČO: 36557277
Štúrova 412, 952 01  Vráble, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 18.12 MB
ORAVEC s.r.o., IČO: 45973113
Krtovce 10, 956 03  Krtovce, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 578.96 kB
LAST - stav s.r.o., IČO: 46013148
Zlatomoravecká 79, 951 93  Machulince, SK
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 6.5 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 1.5 MB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 3.95 MB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 612.47 kB
 
2, Zmluvy

LAST - stav s.r.o., IČO: 46013148
Zlatomoravecká 79, , 951 93  Machulince, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 03.03.2014
Veľkost: 1.07 MB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

LAST - stav s.r.o., IČO: 46013148
Zlatomoravecká 79, 953 01  Zlaté Moravce, SK
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.02.2014