Zoznam použitých skratiek:
Domov

Hydraulický lis


Obstarávateľ:Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Vazovova 5
81243 Bratislava-Staré Mesto
IČO:00397687
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:127/2013 (eVestnik)
ID:147899
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 158.42 kB
 
b, Ponuky uchádzačov

VEKAMAF, s.r.o., IČO: 31 399 592
Cukrová 14 , 813 39  Bratislava , Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 7.79 MB
ANAMET SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 46 053 972
1. Mája 749/29 , 900 01   Modra, Slovenská republika
dokument vo formáte PDF
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 25.23 MB
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 2.65 MB
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

dokument vo formáte PDF
Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 322.38 kB
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

dokument vo formáte PDF
Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 28.02.2014
Veľkost: 221.08 kB