Zoznam použitých skratiek:
Domov

V systéme CRDVO sa už dokumentácia z VO nezverejňuje

28.02.2014

Dôležité upozornenie: 
Dňa 27. 2. 2014 bolo Úradom pre verejné obstarávanie vytvorené elektronické úložisko pre zriadenie profilu VO/O. Týmto dátumom sa dokumentácia k zákazkám zverejňuje iba v profile VO/O.