Zoznam použitých skratiek:
Domov

"Havarijné poistenie motorových vozidiel"


Obstarávateľ:Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice-Staré Mesto
IČO:35555777
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:7769/2011 (eVestnik)
ID:20908
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 68.26 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

TATRAPOL, a.s., , IČO: 31637922
Němcovej 30, 040 01  Košice, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 1.16 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
ABAS CiT MANAGEMENT s.r.o., , IČO: 35801125
Trnavská 100, 821 01  Bratislava, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 5.45 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
DUG s.r.o., , IČO: 36034762
Cukrovarská 83/32, 979 01  Rimavská Sobota, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 679.55 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
CI-servis, a.s, IČO: 36180459
Werferova 3,, 040 01  Košice, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 912.71 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Bonul, s.r.o, IČO: 36528170
Novozámocká 224, 949 05  Nitra, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 981.78 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
FALCO GROUP, s.r.o., , IČO: 36688509
Zvolenská cesta 45/591, 962 63  Pliešovce, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 1.12 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
PRIMA-BS s.r.o, IČO: 36782611
Lúčna 8, 071 01  Michalovce, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 1.23 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Wolverine-SK,s.r.o., IČO: 47232951
Sliačska 10, 831 02  Bratislava, SK
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 1.25 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 66.85 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 100.51 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 28.15 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

ABAS CiT MANAGEMENT s.r.o, IČO: 35801125
Trnavská 100, 821 01  Bratislava, SK
Zmluvy
Zverejnené: 28.03.2012
Veľkost: 253.9 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
ABAS SR, IČO: 35883324
Trnavská 100, 851 04  Bratislava, SK
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 02.07.2013
Veľkost: 49.06 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 05.02.2016
Veľkost: 282.42 kB
Zmluvy
Zverejnené: 08.01.2018
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

ABAS CiT MANAGEMENT s.r.o., , IČO: 35801125
Trnavská 100, 821 01  Bratislava, SK
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 02.02.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov