Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom stravných poukážok na rok 2012


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:205/2011 (eVestnik)
ID:22318
Poznámka:Vestník EÚ: Ú.v. EÚ/S S204 zo dňa 22.10.2011, značka oz.: 332371
Vestník SR č. 205/2011 zo dňa: 21.10.2011, značka oz.: 08591-MSS

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 13.02.2012
Veľkost: 1.19 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., IČO: 36391000
Kálov 356, 010 01  Źilina, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 13.02.2012
Veľkost: 6.55 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 13.02.2012
Veľkost: 988.81 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 13.02.2012
Veľkost: 1.16 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 13.02.2012
Veľkost: 539.25 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

DOXX - Strsvné lístky, spol. s r.o., IČO: 36391000
Kálov 356, 010 01  Źilina , SR
Zmluvy
Zverejnené: 13.02.2012
Veľkost: 2.13 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., IČO: 36391000
Kálov 356, 010 01  Źilina , SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 13.02.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov