Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:238/2011 (eVestnik)
ID:23772
Poznámka:Verejné obstarávanie - postup: verejná súťaž bola zrušená v zmysle ust. §46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní....

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 2.77 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

JUDr. Tomáš Kozovský, Advokát, IČO: 30 850 410
Bjornsonova 8, 811 05  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 1.16 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
KISELICA & PARTNERS, IČO: 35 955 902
Námestie M. Benku 12, 811 07  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 27.01 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Advokátska kancelária JANČO, JAKUBČÁK a Partneri, s.r.o, IČO: 36 367 524
Štúrova 13, 811 02  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 849.15 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
AK Gavorová & Partneri, spol. s r.o., IČO: 36 656 003
Lombardiniho 22/B, 831 03  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 8.88 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
BBH advokátska kancelária, s.r.o., IČO: 36 713 066
Gorkého 3, 811 01  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 55.16 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Advokátska kancelária KZ partners, s.r.o., IČO: 47 236 477
Slnečná 4, 903 01  Senec, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 15.53 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
JUDr. Tibor Horváth, IČO: DIČ: 102 987 7981
Havelkova 2, 841 03  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 31.89 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 1.28 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 1.14 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 23.02.2012
Veľkost: 617.96 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov