Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Aktuality

28.02.2014
Dôležité upozornenie - dokumenty VO zverejňujte v profile!
Elektronické úložisko bolo zriadené ku dňu 27. 02. 2014. V zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ/obstarávateľ je povin...
28.02.2014
V systéme CRDVO sa už dokumentácia z VO nezverejňuje
Dôležité upozornenie:  Dňa 27. 2. 2014 bolo Úradom pre verejné obstarávanie vytvorené elektronické úložisko pre zriadenie profilu VO/O. Týmto dátumom sa dokumentácia k zákazkám zverejňuje iba v profile VO/O.
27.07.2012
Zmeny vo zverejňovaní dokumentov
    Zverejnené na webovom sídle úradu v sekcii "Aktuality" 20.07.2012 plné znenie: Zmeny vo zverejňovaní dokumentov na webovom sídle ÚVO http://www.uvo.gov.sk 20.07.2012 | oznam pre laickú a odbornú verejnosť | Dňa 15. júla 2012 nadobudol účinnosť  §18 v časti písmeno d) výnosu č....
19.03.2012
Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k posielaniu dokumentov z verejného obstarávania
Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k posielaniu dokumentov z verejného obstarávania podľa § 9 ods. 7 a § 49 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     Úrad pre verejné obstarávanie...
03.02.2012
Metodika na vkladanie dokumentov z verejného obstarávania, ktorá platí pre všetkých verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osôb podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní
  Táto metodika slúži na technické usmernenie vkladania dokumentov do Centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania (CRDVO) podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prijatí zákona  č. 58/2011 Z. z....
22.11.2011
Technické obmedzenie funkcionality CRDVO
22. 11.2011 | (stanovisko ÚVO) | Zdôvodnenie obmedzenia   Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), konajúci v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní, zabezpečuje prevádzku CRDVO (Centrálny register dokumentov verejného obstarávania), poskytuje konzultácie k prevádzke tohto s...
10.10.2011
Plánovaná odstávka systému CRDVO
Dňa 10. septembra 2011 (pondelok) od 16:15 hod. do cca. 18:00 hod. sa uskutoční technická odstávka systému CRDVO. V uvedenom časovom intervale nebude možné pracovať so systémom CRDVO. Za spôsobené krátkodobé obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme
19.08.2011
Plánovaná odstávka systému CRDVO
Dňa 19. augusta 2011 (piatok) od 17:00 hod. do 20. augusta (sobota) cca. 08:00 hod. sa uskutoční technická odstávka systému CRDVO. V uvedenom časovom intervale nebude možné pracovať so systémom CRDVO. Za spôsobené krátkodobé obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme
04.08.2011
Vkladanie dokumentov do centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania "CRDVO"
Vkladanie dokumentov do centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania "CRDVO" Druh zákazky Podprah Podlimit Nadlimit Druhy dokumentov vkladaných do CRDVO §49,odsek 5 Nie Áno ...
28.07.2011
Postup pre zverejňovanie dokumentov RKbZ
Upozorňujme verejných obstarávateľov / obstarávateľov, že pri vkladaní dokumentov z VO do aplikácie CRDVO v prípade RKbZ  použili dočasne "číslo oznámenia/výzvy vo VVO"  99999, ak RKbZ nie je zverejnené vo VVO (Vestník verejného obstarávania).