Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie.


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:42/2012 (eVestnik)
ID:35671
Poznámka:Verejná súťaž bola zrušená v zmysle ust. § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo verejnej súťaži bol uplatnený príkaz ministerky MZ SR č. 01/2012 z 05.04.2012 a v zmysle odporúčania vedúceho sl. úradu MZ SR bol následne celý postup verejného obstarávania zrušený).

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 16.05.2012
Veľkost: 1.65 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

JUDr. Tomáš Kozovský, advokát, IČO: 30 850 410
Bjornsonova 8, 811 05  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.05.2012
Veľkost: 2.01 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Advokátska kancelária Ondrušek & Partners, s.r.o., IČO: 36 867 942
Koceľova 25, 821 08  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 16.05.2012
Veľkost: 27.01 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 16.05.2012
Veľkost: 995.55 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 16.05.2012
Veľkost: 1.6 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 16.05.2012
Veľkost: 1.06 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov