Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Poradenské služby pre oblasť verejného obstarávania


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:236/2011 (eVestnik)
ID:36704
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 23.05.2012
Veľkost: 1008.23 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

VO SK, a. s., IČO: 45 647 291
Klincová 37/B, 821 08  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 23.05.2012
Veľkost: 45.09 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 23.05.2012
Veľkost: 984.55 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 23.05.2012
Veľkost: 648.98 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 23.05.2012
Veľkost: 552.17 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov