Zoznam použitých skratiek:
Domov

Zákonné a havarijné poistenie na rok 2012 pre sanitné vozidlá ZZS, DZS a referentské vozidlá.


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:205/2011 (eVestnik)
ID:36946
Poznámka:Verejná súťaž bola zrušená v zmysle ust. § 46 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 24.05.2012
Veľkost: 2.66 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

Allianz-Slovenská posťovňa, a. s., IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.05.2012
Veľkost: 18.73 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441
Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.05.2012
Veľkost: 8.11 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 00 653 501
Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 24.05.2012
Veľkost: 7.41 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 24.05.2012
Veľkost: 1.35 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 24.05.2012
Veľkost: 690.48 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 24.05.2012
Veľkost: 773.77 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
2, Zmluvy

Neboli nájdené žiadne záznamy.
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Neboli nájdené žiadne záznamy.