Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Zimné pneumatiky pre ZDZS Bratislava


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podprahová zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:187/2011 (eVestnik)
ID:37206
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 25.05.2012
Veľkost: 999.37 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 25.05.2012
Veľkost: 526.35 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 25.05.2012
Veľkost: 17.21 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

AUTO ART, spol. s r.o., IČO: 36 001 546
Hollého 24, 010 01  Žilina, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 25.05.2012
Veľkost: 17.21 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 25.05.2012
Veľkost: 715.38 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 25.05.2012
Veľkost: 676.2 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Správa podľa $21 ods. 2.
Zverejnené: 25.05.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov