Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Lieky pre potreby ZDZS Bratislava


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:179/2011 (eVestnik)
ID:37344
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 28.05.2012
Veľkost: 1.07 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

Medpharmacentrum, s.r.o., IČO: 36 290 106
Teslova 33, 821 02  Bratilsava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 28.05.2012
Veľkost: 19.58 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 28.05.2012
Veľkost: 903.03 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 28.05.2012
Veľkost: 696.16 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Medpharmacentrum, s.r.o., IČO: 36 290 106
Teslova 33, 821 02  Bratislava, SR
Zmluvy
Zverejnené: 28.05.2012
Veľkost: 4.01 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Medpharmacentrum, s.r.o., IČO: 36 290 106
Teslova 33, 821 02  Bratislava, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 28.05.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov