Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby ZDZS Bratislava


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:220/211 (eVestnik)
ID:38235
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 01.06.2012
Veľkost: 1.24 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

TT Pharma, s.r.o., IČO: 440 78 145
J. Bottu 2, 917 01  Trnava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 01.06.2012
Veľkost: 15.08 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 01.06.2012
Veľkost: 899.71 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 01.06.2012
Veľkost: 686.63 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

TT Pharma, s.r.o., IČO: 440 78 145
J. Bottu 2, 917 01  Trnava, SR
Zmluvy
Zverejnené: 01.06.2012
Veľkost: 13.76 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

TT Pharma, s.r.o., IČO: 440 78 145
J. Bottu 2, 917 01  Trnava, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 01.06.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov