Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

Servis úžitkových vozidiel ZDZS Bratislava


Obstarávateľ:Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
85007 Bratislava-Petržalka
IČO:17336210
Druh obstarávania:Podlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:150/2011 (eVestnik)
ID:39138
Poznámka:

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO
Zverejnené: 06.06.2012
Veľkost: 2.42 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
b, Ponuky uchádzačov

Impa Bratislava, a. s., IČO: 35 731 851
Panónska 23, 851 04  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.06.2012
Veľkost: 15.31 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Auto Rotos-Rozbora, s.r.o., IČO: 35 918 519
Račianska 184/B, 831 05  Bratislava, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.06.2012
Veľkost: 13.67 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763
Šaľská 743/2, 924 01  Galanta, SR
Ponuky uchádzačov
Zverejnené: 06.06.2012
Veľkost: 23.4 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Zápisnica z otvárania ponúk
Zverejnené: 06.06.2012
Veľkost: 950.02 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Zápisnica o vyhodnotení ponúk
Zverejnené: 06.06.2012
Veľkost: 885.65 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763
Šaľská 743/2, 924 01  Galanta, SR
Zmluvy
Zverejnené: 06.06.2012
Veľkost: 2.19 MB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Autoprofit, s.r.o., IČO: 36 239 763
Šaľská 743/2, 924 01  Galanta, SR
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 06.06.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov