Zoznam použitých skratiek:
Domov

Farba na vodorovné dopravné značenie ciest.


Obstarávateľ:Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice-Staré Mesto
IČO:35555777
Druh obstarávania:Nadlimitná zákazka
Číslo oznámenia/výzvy:523/2011 (eVestnik)
ID:42617
Poznámka:Dodatok č. 1 k ku KZ 48/04/2011/SCKSK-Dodávka farby na vodorné dopravné značenie ciest.

Dokumenty verejného obstarávania


a, Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo VO

Neboli nájdené žiadne záznamy.
b, Ponuky uchádzačov

Neboli nájdené žiadne záznamy.
c, Zápisnica z otvárania ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
d, Zápisnica o vyhodnotení ponúk

Neboli nájdené žiadne záznamy.
e, Zápisnica o zasadnutí poroty

Neboli nájdené žiadne záznamy.
f, Správa podľa $21 ods. 2.

Neboli nájdené žiadne záznamy.
2, Zmluvy

Sates a.s. , IČO: 31628541
Slovenských partizánov 1423/1, 017 01   Považská Bystrica , sk
Zmluvy
Zverejnené: 26.06.2012
Veľkost: 155.54 kB
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov
HELVET,s.r.o., IČO: 36013439
Mládežnícka 326, 01701  Považská Bystrica, SR
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 17.06.2016
Veľkost: 142.36 kB
dokument vo formáte PDF
Zmluvy
Zverejnené: 17.06.2016
Veľkost: 142.48 kB
 
1, Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ

Sates a.s. , IČO: 31628541
Slovenských partizánov 1423/1, 017 01   Považská Bystrica , SK
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ
Zverejnené: 26.06.2012
Príloha čaká na kontrolu osobných údajov