Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58, 820 04 Bratislava
02 / 50264 105 Fax: 02 / 52 96 61 62
webmaster@uvo.gov.sk www.uvo.gov.sk

O stránke

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v záujme zvyšovania transparentnosti a poskytovania informácií odbornej i laickej verejnosti zabezpečil vytvorenie aplikácie CRDVO (Centrálny Register Dokumentov Verejného Obstarávania). Aplikácia zohľadňuje zmeny zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. zákonmi č. 58/2011 Z. z. a č. 158/2011 Z. z..

Dňom 19. 07. 2011 sa zahajuje ostrá pilotná prevádzka CRDVO. Úrad pre verejné obstarávanie v záujme zvyšovania uživateľského konfortu privíta na e-mailovej adrese crdvo_helpdesk@uvo.gov.sk podnety a námety od odbornej aj laickej verejnosti.