Zoznam použitých skratiek:
Domov

Dokumenty

Dátum zverejnenia Dokument Zákazka
2.
Jún
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Multifunkčný športový areál obce Zohor
16.
Máj
2016
Zmluvy Ochranná obuv a ostatné osobné ochranné prostriedky
3.
Máj
2016
Zmluvy Záchytné bezpečnostné zariadenia - oceľové zvodidlá
26.
Apríl
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Lieky pre potreby VÚSCH, a.s.
26.
Apríl
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ ŠZM - kanyly, chirurgické lepidlá, kardioplegické sety a stabilizačné systémy
26.
Apríl
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ ŠZM - kanyly, chirurgické lepidlá, kardioplegické sety a stabilizačné systémy
12.
Apríl
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ ŠZM - kanyly, chirurgické lepidlá, kardioplegické sety a stabilizačné systémy
11.
Apríl
2016
Zmluvy Pneumatiky, duše a ochranné vložky
6.
Apríl
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva
5.
Apríl
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Výkon stavebného dozoru na stavbe:Stropkov, Krušinec, Tisinec - Rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
5.
Apríl
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Snina-ČOV-zvýšenie kapacity
5.
Apríl
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Výkon stavebného dozoru na stavbe: Snina - ČOV zvýšenie kapacity
21.
Marec
2016
Zmluvy Pneumatiky, duše a ochranné vložky
15.
Marec
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
11.
Marec
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou - 2012
4.
Marec
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVLF v Košiciach II.
5.
Február
2016
Zmluvy "Havarijné poistenie motorových vozidiel"
5.
Február
2016
Zmluvy Pneumatiky, duše a ochranné vložky
29.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012
29.
Január
2016
Informácia o uzavretí/zverejnení zmluvy v CRZ Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu angiológiu_2012